Pravidelné akcie

ŠTUDENTSKÉ OMŠE A MODLITBY

Nedeľa o 20:30 Študentská omša, posledná nedeľná v Trenčíne (klubovňa Školského internátu DM, Staničná, 5. posch.- oproti výťahom). Začiatok nedeľných omší nadväzuje na autobusové a vlakové spoje z celého Slovenska.

Pondelok o 19:00
Gitarová mládežka (kostol Notre Dame, centrum, ul. 1.mája, oproti Gymnáziu Ľ.Štúra). Posledný pondelok v mesiaci po sv. omši býva adorácia.

Utorok o 19:30
Gitarová mládežka (kaplnka Dopravnej akadémie Zlatovce, 5. posch. Internátu) Rôzny program podľa týždňa v mesiaci.

Streda o 19:00
Mládežka, vysokoškolské stretko, varíme s kaplánom, témy, hostia, hry (UPC Sihoť). Propagácia a prihlasovanie na výlety a viacdňové UPC akcie (aj mimo TN) prebieha naživo, v rámci oznamov na omšiach a na stretkách po nich.

DUCHOVNÉ PORADENSTVO A SVIATOSŤ ZMIERENIA

Pondelok 17:00 – 18:00
kancelária UPC na Sihoti, B 419

Utorok 14:00 – 15:00
Fakulta zdravotníctva, sídl. Juh, pavilón E, 1. posch., č. dv. 1 (kabinet OŠE)

Utorok 19:00 – 21:00
pred a po mládežke na internáte Dopravnej akadémie Zlatovce (5. poschodie kuchynka A 521)

Streda 11:00 – 12:00
Fakulta Špeciálnej techniky, Záblatie, 1. poschodie (schodami pri jedálni), č. dv. 239

Streda 17:00 – 19:00
kancelária UPC na Sihoti, B 419

ŠTUDENTSKÉ VEČERY

Utorok 17:30
Stretko a kinofórum (klubovňa intráku Záblatie)

Štvrtok od 18:00
Necestuješ? Zostávaš na víkend? Tri bodky na/pri intrákoch v Zlatovciach (info o programe na utorkovej omši)

Športový večer UPC

Štvrtok 20:15 – 21:30 v Telocvični TnUAD na Sihoti.
Vstup cez rampu a dvor z ulice Gen.Goliana, za rohom A budovy univerzity (na Študentskej ulici doprava; je to budova vedľa Obchodnej akadémie), s poverenými koordinátormi (Tomáš K., Terka M., Ružena T.).