Kontakty

Univerzitné pastoračné centrum
sv. Andreja Svorada a Benedikta

Trenčianska univerzita A. Dubčeka
Študentská 1
(B budova, 3.posch, č. 419)
911 50 Trenčín
telefon kancelária: 032/7400132
pastoračná miestnosť:
032/7400133
mail

Kaplán Juraj
Hlavný koordinátor UPC
0902 310 529
Koordinátor UPC za absolventov TnUNI
0914 258 863
Koordinátorka UPC
za FZ

0915 031 395
Koordinátor UPC za FSEV
0911 307 495
Koordinátor UPC za CUP
0910 649 027
Koordinátor UPC za FŠT a intrák Záblatie
0911 532 425
Koordinátor UPC za stredošov a intrák Dopr. akadémie
0944 152 343
Koordinátor UPC za stredošov a intráky Zlatovce
0918 845 480
Koordinátor UPC za absolventov iných VŠ, pracujúcich v TN
0903 813 481
Správca stránok UPC


Mapa významných bodov:

  • bod A – Kaplnka Dopravnej akadémie (bývalé SOUŽ), 5. posch.
  • bod B – Kostol Notre Dame
  • bod C – Internát Záblatie
  • bod D – TnUAD, budova B, UPC TN – centrálne priestory, 3. posch., č. dv. 419 (v budove sú aj priestory FSEV, CUP a KPD)
  • bod E – Sestričky Satmárky
  • bod F – Školský internát („Dé-eMko“)
  • bod G – Fakulta zdravotníctva TnUAD
  • bod H – Ubytovňa Janka/Peter
  • bod I – Internát Time