Kontakty

Univerzitné pastoračné centrum
sv. Andreja Svorada a Benedikta

Trenčianska univerzita A. Dubčeka
Študentská 1
(B budova, 3.posch, č. 419)
911 50 Trenčín
telefon kancelária: 032/7400132
pastoračná miestnosť:
032/7400133
mail


o. Juraj, univerzitný kaplán
Hlavný koordinátor UPC 0918 131 259
Koordinátor UPC za absolventov TnUAD
0902 310 529
Koordinátorka UPC za FZ 0949 111 911
Koordinátor UPC za FŠT a intrák Záblatie
0915 431 566
Koordinátor UPC za FSEV 0905 802 943
Koordinátor UPC za stredošov a intrák Dopr. akadémie 0950 814 620
Koordinátor UPC za stredošov a intráky ŠŠ, ul. Staničná, Zlatovce 0917 980 792
Športový koordinátor UPC
0911 867 455
Koordinátor UPC za absolventov iných VŠ, pracujúcich v TN
0903 813 481
Správca stránok UPC


Mapa významných bodov:

  • bod A – Kaplnka Dopravnej akadémie (bývalé SOUŽ), 5. posch.
  • bod B – Kostol Notre Dame
  • bod C – Internát Záblatie
  • bod D – TnUAD, budova B, UPC TN – centrálne priestory, 3. posch., č. dv. 419 (v budove sú aj priestory FSEV, CUP a KPD)
  • bod E – Sestričky Satmárky
  • bod F – Školský internát („Dé-eMko“)
  • bod G – Fakulta zdravotníctva TnUAD
  • bod H – Ubytovňa Janka/Peter
  • bod I – Internát Time