Galéria

Aktuálne udalosti UPC TN v roku 2019/2020:

Pracovné a formačné stretnutie  2020

Dvojdňové pracovné a formačné bratské stretnutie univerzitných kaplánov Slovenska, 21.-22.mája 2020. Na Skalku pri Trenčíne prišli duchovní otcovia - univerzitní kapláni všetkých slovenských UPC-čiek (= krajské mestá + Zvolen, Ružomberok a Martin). Piatkové pracovné dopoludnie viedol Šéf Rady pre mládež a univerzity o.biskup Mons.Tomáš Galis. Správu si môžete prečítať tu

Prijatie sviatostí 2020

V nedeľu, 10.5.2020 bol počas sv.omše pokrstený náš dlhoročný UPC-čkar Lukáš, absolvent FŠT TnUAD. Keďže pre kresťanskú vieru sa rozhodol už ako dospelý, po 1,5 ročnej príprave mohol okrem Krstu hneď prijať aj Sviatosť Birmovania a 1.sväté prijímanie. Na základe osobitnej biskupskej delegácie mu sviatosti vyslúžil náš univerzitný kaplán, o.Juraj.

Nedeľa Dobrého Pastiera 2020

V tento deň myslíme na nové kňazské a rehoľné povolania a modlíme sa za ne. Drž sa nám, Janči+!

8. UPC ples

21. 2. 2020

Izrael 2020

Ďakovná púť do Sv. Zeme, 28.1.-2.2. 2020

Sčítanie ľudu UPC Trenčín 2019

Neformálne stretnutie bývalých i súčasných členov a sympatizantov UPC Trenčín, Skalka. 27.10. 2019

10. narodeniny UPC

Oslava 10. narodenín nášho UPC, 23.10.2019

Veni Sancte 2019

Slávnosť Veni Sancte, svätá omša, pri ktorej sme prosili Ducha Svätého o dary a pomoc do najbližšieho roka a privítali sme našich prvákov. 7.10.2019

Človek pre človeka 2019

Tábor - Človek pre Človeka v auguste 2019 v Spišských Tomášovciach. UPC-čkari v úlohe animátorov.

Te Deum 2019

Slávnosť Te Deum 2019 - ďakovná omša na záver akademického roka 2018/2019.

Big Europe Trip 2019

Spoločné májové trojdňové turistické, poznávacie a duchovné UPC putovanie. Trenčín - Stará Bystrica - Ústie nad Priehradou - Rio de Klin - Zakopane Krzteptówki - Radocza - Wadowice - Oswiecim - Trenčín.

Jarná púť 2019

Jarná púť k patrónom UPC na Skalku pri Trenčíne, pondelok 15.4.2019: Pešo s biskupom :-) Foto: Matúš Hasil

7. UPC ples

,,Plnosť radosti spočíva v dávaní seba samého." 22.2.2019

Udalosti UPC TN v roku 2018…

Udalosti UPC TN v roku 2017…

Udalosti UPC TN v roku 2016…

Udalosti UPC TN v roku 2015…

Udalosti UPC TN v roku 2014…

Udalosti UPC TN v roku 2013…

Udalosti UPC TN v roku 2012…

Udalosti UPC TN v roku 2011…

Udalosti UPC TN v roku 2008-2010…