Udalosti UPC TN v roku 2011

Rok 2011, chronologicky zoradené.

Prvá letecká púť UPC TN do Ríma

Prvá letecká púť UPC Trenčín do Ríma, február 2011.

Futbalový miniturnaj UPC, 1.ročník

Futbalov miniturnaj na Dopravnej akadémií medzi stredoškolskými, vysokoškolskými a absolventskými tímami, 3. marec 2011.

Priateľský hokejbalový zápas, sv.omša a prednáška v UPC Žilina

Priateľský hokejbalový zápas, sv.omša a prednáška v UPC Žilina, 14. marec 2011.

Cesty zrenia 2011

Jarná víkendovka - Cesty zrenia, marec 2011.

Ping-pongový turnaj UPC

Ping-pongovom turnaj UPC v suteréne internátu Záblatie, 11. apríl 2011.

Pešia púť na Skalku

Jarná púť k patrónom UPC – sv. Andrejovi Svoradovi a sv. Benediktovi, 18. apríl 2011.

Upratovanie okolia Starej Skalky 2011

Jarné študentské dobrovoľnícke popoludňajšie brigády u patrónov UPC na Starej Skalke, marec a apríl 2011.

Dobrý pastier 2011

Návšteva a pomoc v komunite Dobrý Pastier, august 2011.

Madridský večer

Zážitky, svedectvá a stretnutie, ktoré pripravili naši účastníci svetových dní mládeže v Madride.

2. narodeniny UPC

Oslava 2. narodenín UPC v Trenčíne, 20.10. 2011. <a href=\"http://www.upctn.sk/wp-content/uploads/2011/nahravky/upc_tn_2_report.mp3\">Audio reportáž.</a>

Svetlík 2011

Celoslovenský kurz pre animátorov Rady pre mládež KBS, SVETLÍK 2011. Svit, 21.- 23. október 2011.

Návšteva UPC Trnava 2011

Návšteva UPC Trnava, 26.10.2011. <a href=\"http://televizia.upece.sk/index.php/archiv/56-juraj-sedlacek\" target=\"_blank\">Reportáž.</a>

Akadem 2011

Stretnutie študentov vysokých škôl z celého Slovenska i zo zahraničia (11. - 13. 11. 2010).

Katarínsky maškarák 2011

Maškarák na východniarsky spôsob na Dopravnej akadémií v Trenčíne, 23. november 2011.

Hokejbalový zápas 2011

Priateľský hokejbalový zápas UPC Žilina – UPC Trenčín, 1. december 2011.

Chata Betlehem 2011

Predvianočná duchovná obnova v horách pod Považským Inovcom, 16. – 18. december 2011.