Novinky

posledná aktualizácia: 19. 12. 2019 20:30

VIANOČNÁ SPOVEĎ V UPC Trenčín A V MESTE TRENČíN
Pondelok, 16.12.
Kancelária univerzitného kaplána UPC na Sihoti, TnUAD, FZ ul.Študentská 1 (B 419), 14:00 – 16:00
Kostol Notre Dame 18:40 – 19:00 a po sv.omši

Utorok, 17.12.
Kuchynka pri Kaplnke na 5.poschodí Internátu Dopravnej akadémie, 18:00 – 19:00, a po sv.omši od 19:30 do 20:00.

Zborovňa a klubovňa v suteréne, Internat Stanicna (Oproti Dopr.akadémie, Šport.škola, Staničná 6), okolo vrátnice doprava dolu, 20:00 – 22:00. Spovedať budú dvaja kňazi.

Streda, 18.12.
Kancelária univerzitného kaplána UPC na Sihoti, TnUAD, FZ ul.Študentská 1 (B 419), 17:00 – 19:00 a po sv.omši.

Letak

POZOR: Dočasná zmena!
Nedeľné sv.omše o 20:30 na 5.posch. internátu Športovej školy DM-Zlatovce sú dočasne pozastavené. Posledné nedeľné sv.omše v Trenčine bývajú o 18:00 v Kostole Piaristov na Mierovom námestí, a o 18:30 súčasne v Kostole Notre Dame v centre mesta a v Kostole sv.Rodiny na sídlisku Juh.
Leták 2019/2020 s informáciami o UPC
Letak
Príprava na manželstvo v UPC TN
UPC Chodíte spolu? Uvažujete o manželstve? Témy: Láska, Komunikácia, Konflikty, Sexualita, Úcta, Viera v rodine, Manželstvo ako sviatosť. Príprava v UPC vás priblíži jedného k druhému, pomôže vám úprimne a do hĺbky komunikovať, poodhalí vám, čo všetko už viete a čo ešte nie o vašom vzťahu tak, aby bol trváci a pevný, pomôže vám pozerať na svoj vzťah očami viery, cez optiku lásky a obety Ježiša Krista. Jarné termíny 2020 a prihlasovanie (zabezpečuje Centrum pre rodinu, Trenčín): https://snubenci.cprtrencin.sk/
Na konci certifikát o absolvovaní predmanželskej prípravy platný na celom Slovensku.
Prezentácia UPC
UPC Pozrite si aj nové video z 5. narodenín UPC alebo aj video UPC tak ako ho (NE-)poznáte. Nájdete ho priamo na stránke univerzity. Navštívte aj virtuálnu prehliadku nášho UPC.
Varíme s kaplánom
UPC Na tomto mieste nájdete predovšetkým jednoduché, skromné, ale chutné odskúšané recepty trenčianskych UPC-čkarov a ich kaplána.

… staršie