Novinky

posledná aktualizácia: 14. 8. 2017 16:30

Informácie k záveru akademického roka
Študentské omše v závere akad. roka 2016/17 (po slávnosti Te Deum): streda 21.6. o 20:30 UPC Sihoť // štvrtok 22.6. o 19:30 Dopravná akadémia (presunutá z utorka 20.6), v kaplnke na 5.poschodí. Hosť: o. Jozef Šrank,trenčiansky novokňaz 🙂 , sv.omša s novokňazským požehnaním // nedeľa 25.6. o 20:30, internát Staničná 6, TN-Zlatovce, klubovňa na 5.poschodí.

N A S L E D U J Ú C I TÝŽDEŇ: pondelok 26.6. o 19:30 Dopravná akadémia, kaplnka na 5.poschodí (sv.omša s adoráciou posledný pondelok v mesiaci, presunutá z Kostola Notre Dame, kde mládežnícke omše už skončili). V UPC na Sihoti začína letný režim, odstávka a upravený otvárací čas v B budove našej univerzity. Posledná mládežka v tomto ak.roku bude vo štvrtok 29.6. o 19:30 v kaplnke na internáte Dopravnej akadémie, zo slávnosti sv.Petra a Pavla, apoštolov, prikázaný sviatok. Požehnaný záver roka všetkým + 🙂 ! team UPC

Študentské omše a pravidelné UPC akcie po prázdninovej odstávke začínajú v predvečer otvorenia akademického roka 2017/18, od nedele 24.9.2017. Požehnaný a dobre využitý čas voľna vám všetkým želá team UPC Trenčín

Leták 2016/17 s informáciami o UPC
Letak
Letak
Príprava na manželstvo v UPC TN
UPC Chodíte spolu? Uvažujete o manželstve? Témy: Láska, Komunikácia, Konflikty, Sexualita, Úcta, Viera v rodine, Manželstvo ako sviatosť. Príprava v UPC vás priblíži jedného k druhému, pomôže vám úprimne a do hĺbky komunikovať, poodhalí vám, čo všetko už viete a čo ešte nie o vašom vzťahu tak, aby bol trváci a pevný, pomôže vám pozerať na svoj vzťah očami viery, cez optiku lásky a obety Ježiša Krista. Program: Piatok 22. 9. 2017 (17:00 – 21:30h), a Sobota 23. 9. 2017 (10:00 – 17:30h) v UPC na Sihoti. Na konci certifikát o absolvovaní predmanželskej prípravy platný na celom Slovensku. Lektori: manželia Svedekovci, manželia Kováčovci, lekár a o. Juraj, univerzitný kaplán. Prihlasovanie a info: snubenci(zavináč)upctn.sk – prihlásením sa rozumie odoslanie údajov (vaše mená a priezviská, príp.tituly – ak si uvádzate, dátumy narodenia a e-mailové adresy; taktiež aspoň jeden mobilný kontakt). Prihlásenie vám potvrdíme mailom po korektnom doručení vašich prihlasovacích údajov (prosíme vrátane diakritiky). Dobrovoľný príspevok na materiály 2 EUR (na mieste). Koncepcia prípravy na manželstvo je zostavená z materiálov Rady Konferencie biskupov Slovenska pre rodinu a UPC Bratislava. LEN PRE PÁRY. Termín svadby nie je podmienkou. Najbližší ďalší plánovaný termín víkendovej prípravy na manželstvo v našom UPC je v pláne na jar, vo februári-marci 2018.
Prezentácia UPC
UPC Pozrite si aj nové video z 5. narodenín UPC alebo aj video UPC tak ako ho (NE-)poznáte. Nájdete ho priamo na stránke univerzity. Navštívte aj virtuálnu prehliadku nášho UPC.
Varíme s kaplánom
UPC Na tomto mieste nájdete predovšetkým jednoduché, skromné, ale chutné odskúšané recepty trenčianskych UPC-čkarov a ich kaplána.

… staršie