Novinky

posledná aktualizácia: 20. 5. 2020 20:30

Dočasné prerušenie aktivít v UPC

Preventívne opatrenia na našej Trenčianskej univerzite a na všetkých školách v meste Trenčín ohľadom COVID-19 sa od 11.3. vzťahujú aj na všetky naše Upc Trenčín priestory a internáty, ktoré budú až do odvolania uzavreté (osobne mi telefonoval aj p.rektor doc. Jozef Habánik). Uistil som ho o našom duchovnom spojení a blízkosti, o viere ktorú chceme posilňovať modlitbou tam, kde budeme, viere, z ktorej pramení pokoj srdca a ktorý dáva dobrý Boh. Je to spojenie, ktoré nie je možné prerušiť ani zastaviť, ba ktoré má vzácnu šancu aj medzi nami i Bohom i medzi nami navzájom zosilnieť.

o.juraj, univerzitný kaplán

ps. Žalm 91
ps2. opatrenie sa žiaľ týka aj mládežníckych sv.omší v kostole Notre Dame (je to reakcia na prosbu našich o.biskupov, aby sme rešpektovali nariadenie predsedu vlády o zákaze verejných bohoslužieb na celom území Slovenska, do odvolania). Sústreďme sa na rozhlasové a televízne prenosy sv.omší, najmä v nedele, prostredníctvom Rádia Lumen, TVLUX a TVNOE.

Letak

Pozrite si stream Krížovej cesty Jarnej púte k patrónom UPC na Skalku pri Trenčíne

O nemožnosti pristúpiť k sviatosti zmierenia a eucharistie

MILOSTIPLNÉ A POŽEHNANÉ VEĽKONOČNÉ SVIATKY, RADOSŤ A NÁDEJ Z DEFINITÍVNEHO VÍŤAZSTVA A NIKDY NEKONČIACEJ JEŽIŠOVEJ PRÍTOMNOSTI VÁM ŽELAJÚ vaši upc-čkari

2% z dane pre UPC
Letak
Pokyny
Potvrdenie o zaplatení dane z prijmov zo závislej činnosti
Vyhlásenie 2019
Potvrdenie o dobrovoľníctve – prijímajúca strana
Potvrdenie o dobrovoľníctve – vysielajúca strana
Chlapská víkendovka 2020
Letak
Leták 2019/2020 s informáciami o UPC
Letak
Príprava na manželstvo v UPC TN
UPC Chodíte spolu? Uvažujete o manželstve? Témy: Láska, Komunikácia, Konflikty, Sexualita, Úcta, Viera v rodine, Manželstvo ako sviatosť. Príprava v UPC vás priblíži jedného k druhému, pomôže vám úprimne a do hĺbky komunikovať, poodhalí vám, čo všetko už viete a čo ešte nie o vašom vzťahu tak, aby bol trváci a pevný, pomôže vám pozerať na svoj vzťah očami viery, cez optiku lásky a obety Ježiša Krista. Jarné termíny 2020 a prihlasovanie (zabezpečuje Centrum pre rodinu, Trenčín): https://snubenci.cprtrencin.sk/
Na konci certifikát o absolvovaní predmanželskej prípravy platný na celom Slovensku.
Prezentácia UPC
UPC Pozrite si video z 5. narodenín UPC alebo aj video UPC tak ako ho (NE-)poznáte. Nájdete ho priamo na stránke univerzity. Navštívte aj virtuálnu prehliadku nášho UPC.
Varíme s kaplánom
UPC Na tomto mieste nájdete predovšetkým jednoduché, skromné, ale chutné odskúšané recepty trenčianskych UPC-čkarov a ich kaplána.

… staršie